otisk

otisk

Název firmy : Nikola Mauracher
Název firmy (vlastní výběr) : Pension Mozart
Číslo GISA : 24240383
Číslo UID: ATU59893057
Telefon: +43 1 587 85 05
Fax: +43 1 585 75 57
E-mail: office@pension-mozart.at
Autorita podle EKG (zákon o elektronickém obchodování): městský obvod VI. okres
Další orgán dohledu (podle EKG): Vídeňská obchodní komora
Sekce / Profesní oddělení: FG Hotels / Pensions