odcisk

odcisk

Nazwa firmy : Nikola Mauracher
Nazwa firmy (samodzielnie wybrana) : Pension Mozart
Numer GISA: 24240383
Numer UID: ATU59893057
Telefon: +43 1 587 85 05
Faks: +43 1 585 75 57
E-Mail: office@pension-mozart.at
Autorytet wg. ECG (Prawo e-commerce): Urząd Gminy Miejskiej VI. dzielnica
Dodatkowy organ nadzoru (zgodnie z ECG): Vienna Chamber of Commerce
Sekcja / oddział branżowy: FG Hotele / pensjonaty